top of page

Evènman ak klas...

Evènman Kowalisyon yo
,
Reyinyon Konsèy la
,
20 septanm 2023 @ 9:30 AM
20 Desanm 2023 @ 9:30 AM
20 mas 2024 @ 9:30 AM
26 jen 2024 @ 9:30 AM
,
Reyinyon Jeneral Kowalisyon
,
20 septanm 2023 @ 11:00 AM
20 Desanm 2023 @ 11:00 AM
20 mas 2024 @ 11:00 AM
26 jen 2024 @ 11:00 AM
,

Klike sou dat ou enterese a   pou rantre nan reyinyon vityèl la.

,

Pou plis enfòmasyon sou kote ak lè tanpri rele (321) 363-3024

 

Klas Paran 2023-2024

Objektif pwogram nan se ede nan demantèlman laperèz, estrès ak enkyetid ke anpil fanm ak patnè yo ka fè eksperyans konsènan paran, bay tete, sekirite tibebe.

Kou Akouchman 2023 - 2024

Objektif pwogram nan se ede nan demantèlman laperèz, estrès ak enkyetid ke anpil fanm ak patnè yo ka fè eksperyans pandan gwosès ak nesans. Klas sa yo pral ede w konprann opsyon ak dwa nesans ou; aprann sou travay ak siy pre-travay, kòmansman travay, malèz, nitrisyon ak fè egzèsis.

Pou enskri pou nenpòt nan seri a oswa pou plis enfòmasyon rele nou nan (321) 363-3024

bottom of page